skip to Main Content

Lomsdal-Visten Nasjonalpark/Njaarken Vaarjelimmiedajve er et unikt stykke Helgelandsnatur, med grotter og fjorder, skog, høyfjell og topper. I tillegg mange vann, fjorder og ville vassdrag. I Lomsdal-Visten Nasjonalpark/Njaarken Vaarjelimmiedajve møter du ikke mange. Her er lite tilrettelagt, men flere enkle skogstuer/gammer står åpne.

Back To Top