skip to Main Content

VELKOMMEN TIL VEVELSTAD

Mange turister har funnet sitt paradis her hos oss. Vistenfjorden, som betegnes som en av landets reneste fjorder, må få sin del av æren for akkurat det. Her er det unike muligheter for mektig friluftsliv, med uberørt natur fra fjord til fjell, og tilgang til en ro og en stillhet du finner få andre steder. Vassdraget oppover Straumen landskapsvernområde er som en miniatyr av Saltstraumen. Rundt Vistenfjorden er det mange gode fiskevann. Om lag halvparten av arealet i Vevelstad er vernet som Lomsdal-Visten nasjonalpark. På Helgeland er det et unikt fugleliv. Det er registrert rundt 250 hekkende fuglearter i området Sør-Helgeland, og i Vevelstad er det gode muligheter for å se ørn samt å få en vellykket «fotojakt».

last ned
f_logo_RGB-Hex-Blue_512
Back To Top