skip to Main Content

«Opus for himmel og jord» av Oddvar I.N. Kunstverket ligger i fjellsiden over Høyholm langs Kystriksveien i Vevelstad kommune. Den har form som en sirkel som er slipt direkte inn i fjellet. Det polerte grunnfjellet vil speile lyset og fange solen i en dialog med jorden. Kunstneren sier at hans idé refererer til menneskenes vandring over kloden. Sirkelen som symbol for uforandelig kontinuitet og evig gjentagelse er kjent over hele verden.

Back To Top