skip to Main Content

Et geologisk eventyr gjennom millioner av år

Geologien i Trollfjell Geopark byr på spennende fortellinger fra jordas egen historie; hav oppstår og forsvinner, kontinenter kolliderer, høye fjellkjeder dannes og brytes ned, istider former og forvitrer.

En geopark er et område med geologisk naturarv av internasjonal betydning, der det satses på bærekraftig utvikling, kunnskapsspredning og geoturisme. Her kan du oppleve hvordan geologien er grunnlaget for landskap, biologisk mangfold, kulturhistorie og bosetting. Trollfjell Geopark omfatter kommunene Brønnøy, Vega, Vevelstad, Sømna, Bindal og Leka.

Les mer på våre hjemmesider: www.trollfjellgeopark.no

Back To Top