Deprecated: Required parameter $tag follows optional parameter $content in /customers/3/f/0/visitvevelstad.no/httpd.www/wordpress/wp-content/plugins/vc-shortcodes/shortcodes/info-box/info-box.php on line 336 Deprecated: Required parameter $tag follows optional parameter $content in /customers/3/f/0/visitvevelstad.no/httpd.www/wordpress/wp-content/plugins/vc-shortcodes/shortcodes/flip-box/flip-box.php on line 391 Deprecated: Required parameter $tag follows optional parameter $content in /customers/3/f/0/visitvevelstad.no/httpd.www/wordpress/wp-content/plugins/vc-shortcodes/shortcodes/flip-box-two/flip-box-two.php on line 347 Deprecated: Required parameter $tag follows optional parameter $content in /customers/3/f/0/visitvevelstad.no/httpd.www/wordpress/wp-content/plugins/vc-shortcodes/shortcodes/before-after/before-after.php on line 65 Deprecated: Required parameter $tag follows optional parameter $content in /customers/3/f/0/visitvevelstad.no/httpd.www/wordpress/wp-content/plugins/vc-shortcodes/shortcodes/service-box/service-box.php on line 301 Deprecated: Required parameter $tag follows optional parameter $content in /customers/3/f/0/visitvevelstad.no/httpd.www/wordpress/wp-content/plugins/vc-shortcodes/shortcodes/promo-box/promo-box.php on line 174 Deprecated: Required parameter $tag follows optional parameter $content in /customers/3/f/0/visitvevelstad.no/httpd.www/wordpress/wp-content/plugins/vc-shortcodes/shortcodes/hover-effects/hover-effects.php on line 1051 Deprecated: Required parameter $tag follows optional parameter $content in /customers/3/f/0/visitvevelstad.no/httpd.www/wordpress/wp-content/plugins/vc-shortcodes/shortcodes/video-cover/video-cover.php on line 316 Deprecated: Required parameter $tag follows optional parameter $content in /customers/3/f/0/visitvevelstad.no/httpd.www/wordpress/wp-content/plugins/vc-shortcodes/shortcodes/call-to-action/call-to-action.php on line 199 Deprecated: Required parameter $tag follows optional parameter $content in /customers/3/f/0/visitvevelstad.no/httpd.www/wordpress/wp-content/plugins/vc-shortcodes/shortcodes/tooltip/tooltip.php on line 143 Deprecated: Required parameter $tag follows optional parameter $content in /customers/3/f/0/visitvevelstad.no/httpd.www/wordpress/wp-content/plugins/vc-shortcodes/shortcodes/dropcaps/dropcaps.php on line 96 Deprecated: Required parameter $tag follows optional parameter $content in /customers/3/f/0/visitvevelstad.no/httpd.www/wordpress/wp-content/plugins/vc-shortcodes/shortcodes/divider/divider.php on line 162 Deprecated: Required parameter $tag follows optional parameter $content in /customers/3/f/0/visitvevelstad.no/httpd.www/wordpress/wp-content/plugins/vc-shortcodes/shortcodes/image-caption/image-caption.php on line 164 Deprecated: Required parameter $tag follows optional parameter $content in /customers/3/f/0/visitvevelstad.no/httpd.www/wordpress/wp-content/plugins/vc-shortcodes/shortcodes/team/team.php on line 129 Deprecated: Required parameter $tag follows optional parameter $content in /customers/3/f/0/visitvevelstad.no/httpd.www/wordpress/wp-content/plugins/vc-shortcodes/shortcodes/profile-card/profile-card.php on line 212 Deprecated: Required parameter $tag follows optional parameter $content in /customers/3/f/0/visitvevelstad.no/httpd.www/wordpress/wp-content/plugins/vc-shortcodes/shortcodes/contact-info/contact-info.php on line 85 Deprecated: Required parameter $tag follows optional parameter $content in /customers/3/f/0/visitvevelstad.no/httpd.www/wordpress/wp-content/plugins/vc-shortcodes/shortcodes/moving-image/moving-image.php on line 82 Deprecated: Required parameter $tag follows optional parameter $content in /customers/3/f/0/visitvevelstad.no/httpd.www/wordpress/wp-content/plugins/vc-shortcodes/shortcodes/soundcloud/soundcloud.php on line 107 Deprecated: Required parameter $tag follows optional parameter $content in /customers/3/f/0/visitvevelstad.no/httpd.www/wordpress/wp-content/plugins/vc-shortcodes/shortcodes/twitter_slider/twitter_slider.php on line 128 Deprecated: Required parameter $tag follows optional parameter $content in /customers/3/f/0/visitvevelstad.no/httpd.www/wordpress/wp-content/plugins/vc-shortcodes/shortcodes/woo-slider/woo-slider.php on line 183 Deprecated: Required parameter $tag follows optional parameter $content in /customers/3/f/0/visitvevelstad.no/httpd.www/wordpress/wp-content/plugins/vc-shortcodes/shortcodes/video-popup/video-popup.php on line 235 Deprecated: Required parameter $tag follows optional parameter $content in /customers/3/f/0/visitvevelstad.no/httpd.www/wordpress/wp-content/plugins/vc-shortcodes/shortcodes/latest-posts-slider/latest-posts-slider.php on line 104 Deprecated: Required parameter $tag follows optional parameter $content in /customers/3/f/0/visitvevelstad.no/httpd.www/wordpress/wp-content/plugins/vc-shortcodes/shortcodes/table/table.php on line 75 Deprecated: Required parameter $tag follows optional parameter $content in /customers/3/f/0/visitvevelstad.no/httpd.www/wordpress/wp-content/plugins/vc-shortcodes/shortcodes/button-set/button-set.php on line 125 Deprecated: Required parameter $tag follows optional parameter $content in /customers/3/f/0/visitvevelstad.no/httpd.www/wordpress/wp-content/plugins/vc-shortcodes/shortcodes/progressbar/progressbar.php on line 69 Deprecated: Required parameter $tag follows optional parameter $content in /customers/3/f/0/visitvevelstad.no/httpd.www/wordpress/wp-content/plugins/vc-shortcodes/shortcodes/carousel/carousel.php on line 237 Deprecated: Required parameter $tag follows optional parameter $content in /customers/3/f/0/visitvevelstad.no/httpd.www/wordpress/wp-content/plugins/vc-shortcodes/shortcodes/hover-effects-amazing/hover-effects-amazing.php on line 853 Deprecated: Required parameter $tag follows optional parameter $content in /customers/3/f/0/visitvevelstad.no/httpd.www/wordpress/wp-content/plugins/vc-shortcodes/shortcodes/profile-card-v2/profile-card-v2.php on line 345 POSTENS HISTORIE I 8872 KILVÅGEN – 1915 – 1996 (81 år med postkontor) – Visit Vevelstad skip to Main Content


I Kilen, under Tjøtta ble det 1. april 1915 opprettet brevhus på anløpsstedet under Sandnessjøen postkontor. 

Brevhus hadde ikke rettighet til å håndtere verdisaker, oppkravspakker og postanvisninger. Det var kun utlevering av brev og aviser. Resten måtte gjøres på annet postkontor.

– Første brevhusbestyrer var Alexander Olsen Kilen (født 1846) fra oppstart 1. april 1915 til hans død den 15. januar 1923 (8 år).

Alexander var født i Gården i Kilen. Han solgte eiendommen i Gården og flyttet til Myro.

Ekspeditørens gebyrer. Det var dette de tjente litt penger på for å ha inntekt av utskrift av billetter og ekspedering av varer som ble sendt.

– Andre brevhusbestyrer var Axel Teodor Kaspersen (født 1887 i Kilen). Han var fostersønn til Alex.

Han var bestyrer fra 16. januar 1923 til sin død 25. desember 1935. (12 år)

Post som kom var mye brev, og mest populært var det om vinteren når konene ventet på Lofotbrev. Det var også mange forskjellige aviser som Helgelands Blad og Lofotposten. Et barnebarn husker at bestefar i Kilmarka holdt «Skogeieren» og «Mot dag». I Langkilen abonnerte de på Oslo-avisa «Ukens nytt», som kom ut tre ganger per uke.

Telegrafstasjonen var også i samme bygg. Dette bildet er tatt i 1933.

I 1934/35 ble navnet på poststedet endret til KILVÅGEN.

– Tredje brevhusbestyrer/ekspeditør var Ane Kristine Berntine Kaspersen (født 1893 på Mindland). Hun var bestyrer fra 25. desember 1935 til 1. mars 1958. (12 år)


Da Ane Kristine Kaspersen overtok post, ekspedisjon og Telegraf var hun blitt enke samme dag. Hun hadde da en baby som var 16 dager gammel. I tillegg hadde hun 4 barn under 10 år, og 4 over 10 år.

En samling poststempler fra Kilvågen
Utstyrsmagasinet var kanskje det eneste postordre firmaet i Norge på den tida. Det var der babyene kom fra. De ble skrevet etter i Utstyrsmagasinet og kom som pakker til Kilvågen. Når det skulle betales måtte pengene sendes rekommandert fra Visthus, helt til Kilvågen fikk postkontor.
Lysolje eller lampolje var det også vanskelig å få tak i under krigen. Derfor forslag om åpningstid når det var dagslys. som vi ser e brevet adressert til ordfører i Vevelstad med adresse Stokkasjøen. Ordfører var Isak Smith-Nilsen. Han satt i flere perioder, men siste periode var 1941 – 1945.
Rekommandert sending var vanlig når man sendte penger eller annet viktig dokument . Mottaker måtte kvittere på et skjema for å få utlevert den rekommanderte sendinga.
Forskrifter for alt. Det var ikke forsendelse av dyr fra Kilvågen. Det forgikk med større rutebåt fra Visthus. Dyra ble leid på kaia og fikk «brok» under magen, det var stropper i «broka» som heisekroken ble festet i. Så ble de heist ombord og fikk stå på dekk til de kom til bestemmelses stedet som , som regel, var slakteriet.
En av godene med å være dampskipsekspeditør var at de kunne reise gratis 10 ganger i året.
Fiskeriposten/Fiskeren og Lofotposten var en dyd av nødvendighet å abonnere på.
Henter post – De som hadde lengst vei var de som bodde på fjellgården Kilmarka og familien i Langkilen. De samarbeidet om posthenting en eller to ganger i uka. Det tok ca 2-2,5 time å gå fra Kilmarka til posthuset, selv om det bare var 6 km en vei. Fra Langkilen brukte de 50 min til en time på veien utover til Kilvågen.
Fraktbrev måtte til når det skulle sendes varer. Her har Nils Nilsen fått et par årer tilsendt fra Eiterstraum i Vefsen.
Disse LX-telegrammene bla brukt når det kom telegrafisk gratulasjoner. Men de var også i salg og kunne kjøpes til privat bruk.

Den 1. januar 1951 ble Kilvågen poståpneri opprettet i stedet for brevhus.

Postbåten kom tre kvelder i uka, og lørdag ettermiddag. På 1940, 50 og 60-tallet var det vanlig å møte opp både på kaia, og for å hente post når rutebåten kom om kveldene. Det var ikke alltid den var i rute, og klokka kunne bli både 23 og 24 før posten ble utdelt. Sommerstid ventet folk ute hvis det var fint vær, men på vinterstid satt de inne i stua i huset. Det var et samlingsted for bygdas innbyggere, og innimellom sveivet de til og med i gang grammofonen som sto der. Da hendte det at man kunne ta en svingom mens man ventet.

Det var egen båt på Vistenruta, som korresponderte med «Lokalen/Dampen» på Visthus. Båten hadde tilhold på Aursletta og gikk utover fjorden og lå ved kaia på Visthus og ventet. (3-4 ganger per uke) Tidspunktet var ettermiddag på lørdag, men de andre ukedagene var det på kveldstid.

– Fjerde postekspeditør var Anes sønn Eilif Kaspersen (født 1925 i Kilen). Han overtok 1. mars 1958 og var bestyrer til 30. september 1972 (14 år).

Eilif var ugift og bodde i Kilvågen hele sitt liv. I tillegg til post,- og dampskipsekspeditør hadde han ansvar for fyrlykta på Stor Aunholmen, og hadde skoleskyssen på vinteren. Da han slutta som ekspeditør begynte han som matros på Sjona som gikk i Vistenruta. Han døde i 1979, 54 år gammel.
Det siste posthuset var ferdig bygget ca 1960. Postkontoret var til venstre i utbygget, og det var luke i veggen inne i gangen hvor posten ble utlevert.

Fra 1968 ble det innført postnummer i Norge. Stedet ble da tildelt 8872 Kilvågen.

Fra 1973/74 opphørte benevnelsen underpostkontor, postkontor A og B, og ble erstattet med status av postkontor C.

– Femte postekspeditør var Astrid Kristine Kaspersen (født 1943 på Haukøya ved Namsos). Hun overtok 1. Oktober 1972. 

Hun var gift med Petter Kaspersen, sønn til Ane, og bror til Eilif. Hun hadde posten til nedleggelsen 1. mai 1996. (24 år)

Det var de samme personene som også var ekspeditør for rutebåten. 

I dag har alle hus/hytter nummer fra Kilvågen 1 til Kilvågen 22. Med adresse 8870 Visthus.

Det siste stempelet fra Kilvågen.
Back To Top