skip to Main Content

Evige uttrykk – helleristningsfelt, Vevelstad

Bildene i Vistnesdalen fremstiller stiliserte reinsdyr, elg, kveite, menneskefigurer, fotsåler, båt og geometriske figurer. Bildene er sannsynligvis fra tiden rundt 4000 år f.Kr. Det er vanlig å dele bergkunsten i veide- og jordbruksristninger. Betegnelsene er knyttet til ervervet til dem som lagde og brukte ristningene; fangstfolk og bønder. Ristningene i Vistnesdalen er hugget og disse bildene er yngre enn de slipte. Likeledes endres figurene over tid, fra naturalistisk til mer skjematisk. Veideristningene er fra steinalderen, mens jordbruksristningene knyttes til bronsealderen.

Les mer på Helgeland Museums hjemmeside.

Back To Top