skip to Main Content

Vevelstad kirke er en trekirke som ble vigslet den 16. september 1796. I 1871 ble den påbygd slik at den fikk det utseende den har i dag. Ved påbyggingen ble en stor del av kirkens inventar fjernet, men altertavlen, prekestolen og veggmaleriet på korets tverrvegg ble ikke rørt. Disse kunstskattene er malt av italieneren Joseph Pisani (1760–1833). Motivene hans er sydlandske i farge og form. Ved kirken står en krigsminnestein som er reist på graven til en del av krigens ofre.

Back To Top